Import-, agentur- och handelsföretaget Malmbergs Elektriska redovisar ett resultat efter skatt på 12,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (8,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:60 kronor (1:09).