När västeuropeisk politik beskrivs har allt fokus de senaste åren legat på populisters frammarsch. Den stora bakomliggande trenden är dock de etablerade maktpartiernas sammanbrott, nu senast bekräftad i det franska parlamentsvalet.