Räntorna på både statspapper och bostadsobligationer har dragit iväg, men boräntorna ligger still. Ökad konkurrens är en orsak, konstaterar Makrorådet.