Orsaken till kraftiga rörelser i tillgångspriser går sällan att peka ut i realtid och ibland inte heller i efterhand. Det hindrar inte att den aktuella makrobilden bjuder på en del möjliga syndabockar. Huvudspåret är dock detsamma som för en vecka sedan: sämre men fortsatt rätt bra.