En majoritet av hushållen tror på räntehöjningar inom ett år och nästan ingen tror på sjuknande räntor. Det framgår av Skops undersökning av ränteförväntningarna som presenterades på tisdagen.