Amerikanska börser faller sedan president Donald Trump överraskat marknaden genom att avisera att tullar ska införas på mexikanska varor. Maj blev årets första minusmånad på Wall Street.