Magnus Axelsson har förvärvat 997.500 aktier i Nilsson Special Vehicles, NSV. Aktierna har förvärvats från Selin-sfären, Pactus samt Eime Consultants.