Magnolia bildar ihop med Slättö ett samriskbolag för utveckling av bostäder och samhällsfastigheter, enligt ett…