Mackmyra ska upprätta en kontrollbalansräkning, och flaggar för osäkra finanser på tre månaders sikt. På frågan om vad som vid en eventuell konkurs händer med den kund som reserverat ett whiskyfat säger vd till Di att kunden blir ”en fordringsägare som alla andra”. En juridikprofessor har ett konkret råd till fatägare.