Regeringen bjuder in till samtal om energipolitiken med sikte på en ny blocköverskridande energiöverenskommelse. Samtidigt presenterar regeringen en rad nya förslag med målet att kraftigt öka elproduktionen för att möta höga elpriser och kraftigt ökad efterfrågan. Moderaterna gör tummen ned.