Gapet är stort mellan den smådeppiga konjunkturen och aktiemarknadens optimism. Centralbankerna gör sitt yttersta för att stimulera mera, men frågan är om det räcker. Nu gäller det att vara försiktig – gapet kan inte fortsätta vidgas.