Detaljhandeln i Kina ökade med 8,0 procent i april, jämfört med motsvarande period föregående år.