Lundinåklagaren har efter dödshot, pandemi och åldrande velat säkra vittnesförhör inför rätten.