Investmentbolaget Lundbergs uppger att substansvärdet uppgick till 492 kronor per aktie per den 22 november. Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.