På flera håll i landet är odlarna igång med plockandet till midsommar.