Ledare. Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) skattebeslut i juni förra året underminerar rekryteringen av styrelseledamöter.