Under den förra högkonjunkturen steg lönerna med 4 procent per år. Varför är ökningen nu bara hälften så stor? En förklaring är generationsskiftet på arbetsmarknaden.