Sharp Recruitment & Consultants, som är specialiserade på rekrytering inom juridik och compliance, har börjat leta efter kompetens i andra länder. ”Mot bakgrund av complianceområdets snabba utveckling råder det stor brist på kompetens, särskilt i Sverige”, säger Zarina Virsholm, grundare och partner.