De är lokala elnäten som är elsystemets svaga punkt vid oväder, som det som drabbat Västernorrland.