Spotlight-listade fastighetsbolaget Logistri redovisar hyresintäkter inklusive serviceintäkter om 29,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (25,6).