Spotlight-listade fastighetsbolaget Logistri hade hyresintäkter om 26,6 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022 (24,4).