Den känsliga frågan om migrationspolitiken som splittrar regeringen fortsätter att riva upp politisk debatt.