Försvarsbolaget, tillika Saabs sektorkollega, Lockheed Martin redovisade en nettoomsättning på 19,0 miljarder dollar för det fjärde kvartalet och 66,0 miljarder dollar för helåret 2022. Det framgår av bolagets delårsrapport.