Regeringens prestation när det gäller arbetslösheten är ett misslyckande. Det menar LO, som anser att jobbmålet borde ha varit mer vägledande för politiken. Samtidigt vill flera tunga S-företrädare i landet nu se över målet.