Medlemmar ska få information om låglönekonkurrens och svartjobb.