Hög inflation parat med en samtida lågkonjunktur kan bli en giftig cocktail i lönerörelsen, enligt LO-ordföranden Susanna Gideonsson.