EU vill tvinga medlemsländerna att snabba på tillståndsprocesserna för nya gruvor och bygga upp starka partnerskap med tredjepartsländer för att knappa in på Kinas försprång i utvinningen av kritiska råvaror. Men svenska LKAB menar att målet för inhemsk produktion är alldeles för lågt satt.