Asienbörserna stiger på bred front under måndagen i spåren av stigande inköpschefsindex från flera länder.