Statliga bolån till unga som köper sin första bostad väcker ett ljumt intresse hos ledande politiska företrädare. – Det…