ECB sänker depositräntan med 10 punkter till minus 0,50 procent, i linje med analytikernas förväntningar.