ECB sänker som väntat depostiträntan till minus 0,5 procent, medan styrräntan lämnas oförändrad på 0 procent.