Litauen överväger att införa en ny bankskatt för att finansiera sociala utgifter.