De flesta av Stockholmsbörsens största bolag gör i år de största höjningarna av styrelsearvodena på flera år. Mest påökt får styrelserna i Hexagon och Atlas Copco. Företrädare för tunga ägare försvarar de stora påslagen. ”Vi har i flera år ansett att styrelsearvodena är för låga i svenska storbolag”, säger Jan Svensson, ordförande i Latours valberedning.