100.000 personer med rätt kompetens kommer saknas på arbetsmarknaden.