Höjda nätavgifter och stigande spotpriser har fått hushållen att frukta elräkningarna. I dag är ökade energikostnader, tillsammans med stigande räntor, det som oroar bostadsägarna mest.