Andreas Andersen kände sig färdig med Göteborg. Han sa upp sig för att flytta hem till sin dotter och sin gamla kära…