Lipidor AB (”Lipidor” eller ”Bolaget”) och dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har formaliserat relationen genom att ingå…