Lifescience-investeraren Linc har under juli ökat sina innehav i forskningsbolaget Initiator Pharma och Sedana Medical, visar statistik från ägardatatjänsten Holdings.