Att tjänstebilar ska vara laddbara är en självklarhet nuförtiden. En fjärdedel av alla bilar som säljs i Sverige i dag är laddhybrider.