Intäkterna i Leo Vegas tyska verksamhet påverkades under det fjärde kvartalet av ”borttagandet av en viktig betalningsleverantör” i…