Leif Östling har valts till ny styrelseordförande i Industrisamhället Fastigheter, ett helägt dotterbolag till Fastator.