Vad sägs om en ny fastighetsskatt? Det är en av de idéer som Hans Lindblad lanserar i sitt uppdrag som ordförande i regeringens Produktivitetskommission. Han är inte ensam om dessa tankar, många ekonomer resonerar så.