Riksgälden plågas av en ledningskris där förtroendet för generaldirektören Hans Lindblad är starkt ifrågasatt.