Laxen leker på Oslobörsen under fredagen i spåren av att laxodlingsbolaget Salmar levererat en riktig rapportrökare. Vid 10-tiden var aktien upp omkring 7,5 procent.