Bostadsbristen för ungdomar har lättat – antalet kommuner som anger att de har bostadsbrist för ungdomar har sjunkit med över 50 kommuner…