Investment AB Latour (publ) träffade i november 2018 avtal om att avyttra hela sitt aktieinnehav i Diamorph. Alla villkor är nu uppfyllda och affären har genomförts den 14 mars 2019. För mer information om avyttringen hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 20 november 2018. Göteborg, 14 mars 2019 INVESTMENT AB LATOUR (PUBL) Jan Svensson VD och koncernchef För ytterligare...