Investmentbolaget Latour köper via dotterbolaget Aritco norska TKS Heis, en tillverkare och installatör av plattformshissar och installatör av personhissar.