Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 1.265 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (636).