Investment AB Latour (publ) har tecknat avtal om att förvärva Caljan baserat i Århus, Danmark.