Latour har förvärvat brittiska Invalifts och Ability Lifts som distribuerar, installerar och utför service på…